Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Titlu

Ministerul Economiei și Infrastructurii va elabora politicile în domeniul turismului
02/14/2018 - 17:22

Ministerul Economiei și Infrastructurii va prelua de la Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării sarcina privind elaborarea politicilor în domeniul turismului. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi mai multe amendamente la Legea cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova, care vor facilita activitatea agenților economici din sector.

 

Potrivit proiectului, Ministerul Economiei și Infrastructurii va elabora politicile în domeniul turismului, iar  Agenția de Investiții, crearea căreia urmează să fie aprobată în timpul apropiat, se va ocupa de implementarea acestora.

 

Documentul prevede excluderea obligației operatorilor turistici și agențiilor de turism de a prezenta Ministerului Economiei și Infrastructurii dări de seamă statistice și financiare, această obligație fiind valabilă doar în raport cu organele de statistică.

 

Totodată, proiectul prevede abrogarea anumitor norme care sunt improprii domeniului turismului, atribuțiile fiind transmise anterior altor autorități, în contextul reformei administrației publice centrale. Pentru eficientizarea prestării serviciilor publice, către Agenția Servicii Publice au fost transferate competențe precum  înregistrarea rutelor turistice, monitorizarea patrimoniului turistic, clasificarea structurilor de primire turistică și ținerea Registrului acestora.

 

De asemenea, a fost elaborat un proiect de abrogare a Decretului Președintelui Republicii Moldova privind înființarea Centrului National de Perfecționare a Cadrelor din Industria Turismului, în condițiile în care în prezent această funcție este îndeplinită cu succes de către mediul academic.

Imagini: 
modelul_costului