Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Ministerul Economiei va reduce cu cel puțin 25% numărul total de acte permisive și licențe
03/25/2016 - 08:38

25 martie 2016, ChișinăuViceprim-ministrul, ministrul Economiei, Octavian Calmîc a avut, la 24 martie, o întâlnire neformală cu reprezentanții a peste 20 de companii străine din Republica Moldova, membre ale Asociației Businessului European (EBA).

 

Discuțiile s-au axat pe agenda de reforme a Guvernului privind ameliorarea climatului investițional și susţinerea mediului de afaceri. În context, Octavian Calmîc a menționat că pe termen scurt, Ministerul Economiei își îndreaptă eforturile pe câteva dimensiuni – ameliorarea climatului de afaceri, atragerea investiţiilor străine directe și facilitarea accesului pe noi pieţe de desfacere.

 

În ceea ce privește îmbunătățirea mediului de afaceri, ministrul Economiei a menționat ca prioritate diminuarea presiunii instituțiilor de control asupra antreprenorilor prin instituirea moratoriului pe controale, scutirea start-up-urilor de controale pe un termen de 3 ani, eliminarea barierelor administrative și instituirea ghișeurilor unice în comerțul intern și autorizațiile în construcții. De asemenea, Octavian Calmîc a afirmat că deja au fost analizate 416 acte permisive și s-a constatat necorespunderea mai multor acte cu principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător. De aceea, Ministerul Economiei a propus reducerea numărului total de acte permisive și licențe cu cel puțin 25% din numărul lor actual. În acest sens a fost instituit un grup de lucru care va analiza și propune pentru abrogare ordinele interne și actele permisive care nu au argumentare legală. În timpul apropiat vor fi abrogate circa 100 acte permisive.

 

Totodată, la ultima ședință a Guvernului a fost aprobată excluderea a 3 genuri de activitate din lista activităţilor licenţiate (activitatea burselor de mărfuri, confecţionarea şi distrugerea ştampilelor, activitatea de depozitare a cerealelor şi cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale).

 

Paralel, Ministerul Economiei va consolida echipa responsabilă de implementarea reformei regulatorii și va propune un nou mecanism de analiză a impactului de reglementare, așa încât toate inițiativele legislative să fie analizate de grupul RIA. Excepție va face pachetul de acte și directive europene, care vor fi transpuse în legislația națională după o expertizate minuțioasă, cu accent pe calitate și mai puțin pe cantitate. 

 

Referitor la atragerea investiţiilor străine directe, ministrul Economiei a subliniat că Ministerul Economiei, implementează Strategia de Atragere a Investițiilor pentru Promovarea Exporturilor pentru anii 2016-2020, care urmărește în rezultat atragerea unui influx net de investiţii străine directe (ISD) de circa 380 mil. dolari SUA,  generarea la buget a veniturilor fiscale de circa 232 mil. USD,  crearea a cel puţin 10 mii locuri de muncă,  creşterea volumului exporturilor de bunuri pînă la 3 mln. USD, iar exporturile de servicii - până la 1,2 mln. USD,  reducerea deficitului comercial din PIB cu 4%, scăderea ratei şomajului cu 1,4% și creşterea ponderii ISD în PIB pînă la 3,9%.

 

Potrivit Strategiei, principalele sectoare cu potențial pentru export și atragere a investițiilor străine directe vor fi industriile prelucrătoare și serviciile. Printre acestea sunt industria textilă, automotivă, serviciile de consultanță și IT.

 

La rândul său, antreprenorii au adresat un șir de întrebări, principalele referindu-se la controale, taxele actele permisive locale. Potrivit investitorilor, eforturile Guvernului de ameliorare a mediului de afaceri prin reducerea poverii administrative nu sunt resimțite în regiuni datorită acțiunilor autoritățile publice locale.  În acest sens, Octavian Calmîc a spus că o măsură ar fi plafonarea taxelor locale sau anularea acestora.

 

 

Imagini: 
modelul_costului