Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Ministrul Sergiu Railean: Guvernul Republicii Moldova este implicat activ în procesul de armonizare a pieței digitale și în rețelele create în cadrul inițiativei EU4Digital
05/08/2020 - 10:42

Unul din dezideratele Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană vizează crearea unei societăți informaționale dezvoltate prin extinderea gradului de acces și utilizare pe scară largă a tehnologiilor informaționale și de comunicare de o calitatea mai bună, cu prețuri accesibile. Evenimentele dedicate Zilelor Europei ne oferă ocazia să arătăm recunoștință Uniunii Europene pentru suportul acordat în vederea dezvoltării acestui sector important pentru economia națională.

  

Armonizarea piețelor digitale este una dintre principalele livrabile de politici ale UE pentru oferirea unor rezultate palpabile cetățenilor din Moldova prin prisma Parteneriatului Estic (PaE). Susținerea UE în acest domeniu este oferită prin intermediul Inițiativei EU4Digital care reunește acțiunile și programele prioritare din domeniu.

 

„Guvernul Republicii Moldova este implicat activ în procesul de armonizare a pieței digitale și în rețelele create în cadrul inițiativei EU4Digital, care reprezintă o platformă de partajare a celor mai bune experiențe și practici între UE și țările partenere”, a declarat ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean.

 

Programul EU4Digital Facility, lansat 2019, cu un buget de 11 milioane de euro pentru toate 6 țări ale PaE, prevede stabilirea unui spațiu de roaming comun între țările PaE până în 2022, ceea ce înseamnă apeluri telefonice mai ieftine pentru moldovenii care vor călători în cadrul regiunii, precum și dezvoltarea serviciilor în bandă largă de mare viteză pentru a stimula economiile și a extinde e-serviciile, armonizarea cadrului digital în întreaga societate în diferite domenii, de la logistică până la sănătate, fortificarea securității cibernetice, dezvoltarea competențelor și crearea mai multor locuri de muncă în industria digitală.

 

Un alt Program important este – EU4Digital: Îmbunătățirea rezilienței cibernetice în țările Parteneriatului Estic. Programul se axează pe două componente principale. Prima, elaborarea mecanismelor tehnice și de cooperare care sporesc securitatea cibernetică și pregătirea împotriva atacurilor cibernetice. A doua, implementarea integrală a unui cadru eficient de combatere a criminalității informatice. Programul a fost lansat în ianuarie 2020, cu un buget de 7 milioane euro pentru toate țările PaE.

 

De asemenea, au fost promovate câteva proiecte de lege. Primul se referă la demonopolizarea pieței serviciilor poștale. Cel de-al doilea ține de stabilirea unor măsuri privind accesul la internetul deschis, așa-numitul principiu „neutralității internetului”. Scopul proiectului este asigurarea funcționării continue a ecosistemului de internet ca motor al inovării, precum și protejării drepturilor utilizatorilor finali de a accesa, distribui informații și de a utiliza și a pune la dispoziție aplicații și servicii fără discriminare, prin intermediul serviciului lor de acces la internet.

 

Ce de-al treilea se referă la accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice. Obiectivul major al proiectului este reducerea costurilor pentru construcția de rețele publice de comunicații electronice de mare viteză și asigurarea disponibilității serviciilor pentru cetățeni atât în plan teritorial, cât și ca preț. În cadrul proiectului Băncii Mondiale privind dezvoltarea strategiilor în bandă largă pentru țările EaP, finanțat de UE, care face parte din inițiativa EU4Digital, experții internaționali contractați de către Banca Mondială au elaborat și urmează să prezinte un studiu, care prevede recomandări privind modificarea legislației Moldovei în vederea armonizării cu prevederile UE.

Imagini: 
modelul_costului