Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

MOLDOVA DIGITALĂ 2020

Ministerul Economiei și Infrastructurii în domeniul tehnologiei informație și comunicațiilor își propune să dezvolte societatea informațională și comunicațiile, industria tehnologiei informației, economia digitală, securitatea cibernetică și guvernanța Internetului, prin promovarea unor politici orientate spre asigurarea unei creșteri durabile a sectorului TIC.

 

Specificul trecerii oricărui stat la o societate informaţională este determinat de particularităţile politice, social-economice şi culturale. De aceea şi calea creării spaţiului informaţional al Republicii Moldova este una deosebită.

 

Pentru a face faţă provocărilor şi a fi în pas cu timpul, principalul document de planificarea strategică în acest sens este Strategia Moldova Digitală 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.857 din 31.10.2013, document care creează albia necesară, trasează direcţiile pentru a asigura o dezvoltare sistemică a domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în următorii ani, asigurând valorificarea facilităţilor oferite de Societatea Informaţională pentru confortul şi bunăstarea cetăţeanului.

 

Strategia asigură condiţii favorabile pentru dezvoltarea şi utilizarea largă a potenţialului TIC în toate domeniile: public, privat, mediul de afaceri şi viaţa cotidiană a cetăţenilor.

 

Viziunea Strategiei este formarea pînă în anul 2020 a unei societăţi informaţionale avansate, în care utilizarea facilităţilor tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, accesul extins la infrastructura TIC modernă, conţinutul digital bogat şi serviciile informaţionale performante, vor conduce la competitivitatea economică, o bună guvernare şi implicit la creşterea bunăstării populaţiei.

 

Strategia este structurată pe trei piloni, fiecare din care reflectă cele mai importante probleme ale sectorului şi dezvoltă acţiunile din respectivul domeniu pentru a atinge obiectivele:

  1. Pilonul I: Infrastructură şi acces – îmbunătăţirea conectivităţii şi accesului la reţea;
  2. Pilonul II: Conţinut digital şi servicii electronice – promovarea generării conţinutului şi serviciilor digitale;
  3. Pilonul III: Capacităţi şi utilizare – consolidarea alfabetizării şi competenţelor digitale pentru a permite inovarea şi a stimula utilizarea.

 

Listă de documente:

  1. Raport de evaluare Moldova Digitală 2020  (15.04.2021)
  2. Raportul de monitorizare a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei Naționale de dezvoltare a societății informaționale „Moldova Digitală 2020” în anul 2019

  3. Raportul de monitorizare a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei Naționale de dezvoltare a societății informaționale „Moldova Digitală 2020” în anul 2017
  4. STRATEGIA NAŢIONALĂ de dezvoltare a societăţii informaţionale ,,Moldova digitală 2020”
  5. PLANUL DE ACŢIUNI privind implementarea Strategiei Naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020”

 

 

Actualizat 15.04.2021

modelul_costului