Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Ordine

 1. Ordin nr.173 din 15.09.2020 "Cu privire la completarea Planului emisiunilor de mărci poștale pentru anul 2020" (în redacție nouă) 
 2. Ordin nr.160 din 26.08.2020 "Cu privire la aprobarea Planurilor emisiunilor de mărci și efecte poștale pentru anul 2021"
 3. Ordin Cu privire la modificarea componenței nominale a Consiliului Filatelic pe lîngă ÎS ”Poșta Moldovei” 
 4. Ordinului nr. 141 din 06.06.2019 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului referitor la modul de desemnare a ”Ambasadorului Digital al Republicii Moldova”
 5. Ordinul nr.178 din 17.07.2019 cu privire la aprobarea componenței Consiliului Filatelic pe lîngă Î.S. „Poșta Moldovei”
 6. Ordinul nr. 215 din 23.08.2019 cu privire la aprobarea Programelor emisiunilor de mărci și efecte poștale pentru anul 2020 
 7. Ordinul nr. 137 din 28.07.2020 cu privire la aprobarea Planului emisiunilor de mărci poștale pentru anul 2020  (redacție nouă)
 8. Ordinul nr.388 din 02.08.2018 cu privire la aprobarea componenței Consiliului Filatelic pe lîngă Î.S. „Poșta Moldovei”
 9. Ordinul nr.376 din 30.07.2018 cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și a Ghidului privind identificarea activităților și tranzacțiilor suspecte de finanțare a terorismului
 10. Ordinul nr.375 din 30.07.2018 cu privire la raportarea activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
 11. Ordinul nr.362 din 24.07.2018 cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea și monitorizarea persoanelor expuse politic și a Listei funcțiilor care determină calitatea de persoană expusă politic
 12. Ordinul nr.188 din 10.04.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului Filatelic pe lîngă Î.S. „Poșta Moldovei”
 13. Ordinul nr.397 din 26.12.2017 cu privire la aprobarea Programelor emisiunilor de mărci și efecte poștale pentru anul 2018

 

(Ultima actualizare 16.09.2020)

 

modelul_costului