ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE

Organizaţia Internaţională de Metrologie Legală (OIML) www.oiml.org

Organizaţia Internaţională de Metrologie „Convenția Metrului” www.bipm.org

Cooperarea Euroasiatică a Instituţiilor Metrologice de Stat (COOMET) www.coomet.net

Consiliul Euro-Asiatic de Standardizare (EASC) www.easc.by

Organizația Europeană de Cooperare în domeniul Metrologiei Legală (WELMEC) www.welmec.org

 

Organizațiile internaționale și regionale la care Republica Moldova este membru

 

ACORDURI

 

Consiliu Consultativ în domeniul protecției consumatorilor al țărilor-membre CSI

Acordul privind direcţiile de bază de cooperare a statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente în domeniul protecţiei drepturilor consumatorilor

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=298848

 

Consiliu Interstatal pentru Securitate industrială

Acord de colaborare în domeniul asigurării securităţii industriale la obiectele industrial periculoase

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=303934

 

Proiect „Suport pentru Infrastructura Calității în Contextul DCFTA în Republica Moldova”

 

Beneficiar: Ministerul Economiei și Infrastructurii, instituțiile din subordine

Data lansării proiectului: 1 septembrie, 2017

Durata proiectului: 36 luni

Obiectivul global  „Oferirea suportului Republicii Moldova în consolidarea cadrului infrastructurii calității țării în contextul DCFTA”.

 

Scopul proiectului

(1) Continuarea alinierii elementelor de Infrastructură a Calității și Supraveghere a Pieței cu cerințele UE;

(2) Îmbunătățirea aspectelor legate de competitivitatea sectorului privat prin sporirea producției, calității și a proceselor de afaceri ale IMM-urilor;

(3) Elaborarea planului de acțiuni privind vizibilitatea și comunicarea specifică multi-dimensională privind DCFTA, în special în domeniile Infrastructurii Calității, Supravegherii pieței și a condițiilor și oportunităților piețelor interne și externe, precum și în implementarea diferitor acțiuni de sensibilizare, comunicare și vizibilitate legate de infrastructura calității, supravegherea pieței și condițiile și oportunitățile piețelor interne și externe”.

 

Rezultatele preconizate ale proiectului

(1) Cadrele juridice și normative de Infrastructură a Calității (IC) și Supraveghere a pieței (SP) sunt strâns aliniate cerințelor UE conform planurilor de acțiuni relevante ale GRM;

(2) Sporirea competitivității globale a întreprinderilor din Republica Moldova în contextul DCFTA în domeniile calității, producției, promovării exportului, marketingului și managementului;

(3) Suport oferit MEI în realizarea diferitelor sale acțiuni de sensibilizare, comunicare și vizibilitate în domeniile infrastructurii calității, supravegherii pieței și a condițiilor și oportunităților piețelor interne și externe.