Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Parteneri de dezvoltare

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 377 din  25.04.2018 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe,  Ministerul Economiei și Infrastructurii, în cadrul mecanismului de coordonare și management al asistenței externe, este autoritatea publică centrală, responsabilă de politica în sectoarele gestionate.

 

Note informative privind cooperarea cu parteneri de dezvoltare:

Organizației de Cooperare Economică a Mării Negre (OCEMN)

Agentia Austriaca pentru Dezvoltare

Agentia suedeza pentru dezvoltare si cooperare internationala (SIDA)

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

Agentia de Cooperare Internationala a Germaniei

Banca Europeană de Investiții

Biroul de Cooperare al Elveţiei

Fondul Monetar Internațional 

Forumul Economic Mondial

Organizația Națiunilor Unite (ONU)

Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică (OECD) 

Note informative privind cooperarea cu state:

Republica Franceză

Letonia

Liechtenstein

Norvegia 

România

Republica Slovacă 

Republica Federală Germania

Spania

Statele Unite ale Americii

Republica Turcia 

Regatul Danemarcei

Emiratele Arabe Unite

Republica Estonia

Republica Finlanda

Referinţe:

 http://amp.gov.md/portal/

 http://finantare.gov.md/

 http://odimm.md/ro/proiecte/proiecte-internationale.html

 http://uipac.md/

 

Documente economice relevante:

ASISTENȚA EXTERNĂ PE SECTORUL ECONOMIC

Economic Development priority measures (eng)

Economic Development priority measures (ro)

Matricea proiectelor de asistenta externa pe domeniile Ministerului Economiei și Infrastructurii (ro) (actualizat 11.09.2020)

 

 

 
modelul_costului