Parteneriat Public Privat

Parteneriatul public-privat (PPP) este un acord contractual între o agenţie publică şi o entitate din sectorul privat. Prin acest acord, abilităţile şi activele fiecărui sector (publice şi private) sunt partajate în furnizarea unui serviciu sau o facilitate pentru uzul publicului larg. În plus faţă de partajarea resurselor, fiecare parte împart din riscurile şi beneficiile potenţiale în livrarea de servicii şi/sau facilitati.

 

Principiile PPP în Republica Moldova:

 

 • Egalităţii în tratarea şi alegerii partenerilor, imparţialitate şi nediscriminare;
 • Transparenţă;
 • Echilibru;
 • Acordare de compensaţii;
 • Cooperare;
 • Libertăţi contractuale.

 

Scopurile Pateneriatului Public Privat:

 

 • Responsabilitate comună în procesul de dezvoltare a infrastructurii; 
 • Concesionarea obiectelor de interes naţional pe o perioadă de maximum 50 de ani;
 • Acumulare de surse de capital;
 • Atragerea investiţiilor străine şi locale;
 • Crearea concurenţei loiale pe piaţa de produse şi servicii.

 

Priorităţile PPP pe sectoare:

 

 • Energetică:

- dezvoltarea sectorului energetic din surse tradiţionale şi alternative 

 

 • Transport:

- reabilitarea drumurilor şi intreţinerea lor

- transportul public

 

 • Infrastructura afacerilor:

- parcurile industriale

 

 • Utilitaţi municipale:

- construcţii

- modernizarea apeductelor şi reţelelor de canalizare

 

 • Domeniul IT

 

 • Sectorul Agrar

 

 • Sectorul financiar-bancar