Politici de administrare și deetatizare a proprietății publice

Politica statului privind administrarea proprietății publice este promovată de către Ministerul Economiei. Instituția responsabilă de realizarea nemijlocită a politicii este Agenția Proprietății Publice, aflată în subordinea ministerului. Instituțiile responsabile de administrarea patrimoniului public se ghidează în promovarea și realizarea politicii în special de Legea nr. 121 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legea nr. 146 privind întreprinderile de stat și Legea nr. 1134 privind societățile pe acțiuni.

 

Conform legislaţiei, administrarea proprietăţii publice se efectuează pe principiile eficienţei, legalităţii şi transparenţei în scopul armonizării proporţiilor şi structurii proprietăţii publice, precum şi a modalităţilor de administrare a acesteia cu funcţiile statului. Printre scopurile şi principiile de bază ale administrării proprietăţii publice mai sunt:

 

 • atragerii investiţiilor  în sectorul public al economiei naţionale  şi asigurării unui management eficient;
 •  
 • dezvoltării concurenţei în economia naţională;
 •  
 • determinării componenţei şi valorii bunurilor domeniului public ale statului şi ţinerea  evidenţei acestor bunuri;
 •  
 • sporirii atractivităţii întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital public prin administrare corporativă;
 •  
 • prognozării, planificării, evidenţei, monitoringului şi supravegherii proprietăţii publice;
 •  
 • apărării drepturilor şi intereselor legitime ale statului în domeniul    proprietăţii publice.

 

 

 

Lista documente:

 

 1. PROPUNEREA DE POLITICI PUBLICE CU PRIVIRE LA NORMELE DE ADMINISTRARE CORPORATIVĂ PENTRU ÎNTREPRINDERILE CU COTĂ DE STAT
 2. Lista S.A. si I.S. administrate de MEc si componenta consiliilor acestora
 3. Ghidul informativ pentru reprezentanţii administraţiei publice centrale in cadrul Întreprinderilor de stat si societăţilor pe acţiuni cu cota statului