Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Politici investiționale și de promovarea exportului

În scopul creării unor condiții favorabile de atragere a investiţiilor în economia Moldovei şi asigurării promovării eficiente a exporturilor de mărfuri şi servicii autohtone, Ministerul Economiei a elaborat Strategia naţională de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.511 din 25 aprilie 2016, document strategic ce reflecta viziunea statului asupra dezvoltării acestui domeniu.

 

Îmbinarea politicii de atragere a investiţiilor cu cea de promovare a exporturilor creează o premisă puternică pentru asigurarea în continuare a generării creșterii economice şi ridicarea bunăstării poporului. Astfel, o atenție deosebită Guvernul va acorda atragerii investiţiilor în sectoarele economiei naţionale cu orientare la export, care sînt capabile să asigure inovații şi transfer de know-how, valoare adăugată înaltă şi crearea unei infrastructuri tehnice şi economice eficiente.

 


Stimulente investiţionale:
    

 

  • Condiţii egale pentru deschiderea afacerii investitorului, garantate de Guvern.
  • Investiţii din statele UE predomină, ce demonstrează încrederea investitorilor europeni în deschiderea şi dezvoltarea afacerii în Republica Moldova.
  • Republica Moldova a semnat 36 acorduri cu privire la promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor.
  • Republica Moldova este membru al OMC (Organizaţia Mondială a Comerţului), CSI (Comunitatea Statelor Independente), CEFTA (Acordul Central European al Comerţului Liber), a semnat Acordul de Asociere la Uniunea Europeană, inclusiv Acordul de Liber Schimb, Aprofundat și Cuprinzător și Acordul de Liber Schimb cu Turcia.
  • Astfel, Moldova are acces liber al mărfurilor la piaţă UE, CSI, CEFTA, Turcia, însumînd în total o populație de aproximativ 884 mil. locuitori, care reprezintă de fapt potențiali consumatori.
  • Rambursarea TVA la activităţile de export.
  • Taxa corporativă pe venit constituie 12%.
  • Acorduri pentru evitarea dublei impuneri, încheiate cu aproximativ 48 ţări.
  • Stimulente oferite de zonele economice libere și parcurile industriale.

 

 

SNAIPE (Ro)

 

SNAIPE (Eng)

modelul_costului