Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Problemele standardizării au fost discutate de experții naționali și internaționali
04/22/2016 - 15:02

22 aprilie, Chișinău – Rolul standardelor și activității de standardizare în conformitate cu politicele europene au fost discutate în cadrul mesei rotunde cu genericul "Aprobarea Legii Standardizării în Moldova - care sunt consecințele pentru societatea economică?”. Evenimentul a fost organizat de ministerul Economiei și Proiectul de twinning “Consolidarea capacităților în sectorul standardizării și metrologiei conform celor mai bune practici a statelor membre ale Uniunii Europene”.

 

În opinia Lidiei Jitari, șeful Direcției dezvoltarea infrastructurii calității din cadrul ministerului Economiei, adoptarea unei asemenea legi este foarte importantă pentru Republica Moldova, deoarece va permite creșterea competitivității produselor și serviciilor autohtone, precum și eliminarea barierelor tehnice în calea comerțului. ”Activitatea de standardizare se bazează pe consens, coerență şi disponibilitate publică, transparență, și nu în ultimul rând, pe caracter voluntar al aplicării standardelor. Conform Legii noi este acordată independentă în activităţile desfășurate de către Institutul de Standardizare din Moldova, este prevăzută asigurarea stabilității financiare a instituției, etc”, a menționat Lidia Jitari.

 

Iuliana Chilea, expert din cadrul Asociației de Standardizare din România,  a accentuat că standardele comune joacă un rol crucial în libera circulație a mărfurilor și deschiderea piețelor. ”Elaborarea standardelor este un proces cuprinzător, ce se desfășoară la nivel național, regional și internațional. Un sistem național de standardizare funcțional, bazat pe principiile OMC este un element important al competitivității economice. Noua Lege cu privire la Standardizare în Republica Moldova creează premisele pentru o dezvoltare durabilă a unui sistem de standardizare modern, capabil să asigure îndeplinirea responsabilităților unui membru cu drepturi depline în cadrul sistemului de standardizarea internațional și european”, a punctat expertul din România.

 

Discuția în cadrul masei rotunde a oferit o imagine de ansamblu a cadrului juridic european privind standardizarea și noua lege națională, cu accent pe necesitatea colaborării cu autoritățile publice și operatorii privați și s-a axat asupra principalelor aspecte din Legea cu privire la standardizare națională nr. 20 din 4 martie 2016.

 

La eveniment au participat peste 30 de specialiști din cadrul ministerului Economiei, Institutului National de Standardizare, reprezentanți ai ministerelor și altor autorități publice (autorități de reglementare și supraveghere), asociații comerciale, operatori economici, reprezentanți ai sistemului de Infrastructură a Calității, etc.

 

Partenerii consorțiului care participă la proiectul de twinning sunt Institutul Național de Metrologie a Germaniei, Institutul Federal de Cercetare și Testare a Materialelor din Germania, Biroul Român de Metrologie Legală și Asociația de Standardizare din România. Proiectul are misiunea de a consolida domeniul infrastructurii calității al Republicii Moldova, iar beneficiarii sunt ministerul Economiei, Institutul Național de Metrologie și Institutul Național de Standardizare. 

 

Imagini: 
modelul_costului