Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Proces-verbal referitor la discuţiile pe marginea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a recipientelor simple sub presiune

modelul_costului