Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Producere și furnizare de energie termică

Viziunea privind dezvoltarea sectorului de producere și furnizare a energiei termice în Republica Moldova este redată de Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030 și presupune crearea unei platforme puternice de generare a energiei electrice şi termice prin retehnologizare, încălzire centrală eficientă şi marketing performant.

 

La ora actuală, îmbunătățirea eficienței sectorului de alimentare cu energie termică este în plină desfășurare, fiind finalizat procesul de restructurare corporativă și instituțională a sistemului de alimentare cu energie termică și electrică din mun. Chișinău (SACETC), prin integrarea pe verticală a S.A. „Termocom”, S.A. „CET-1” și S.A. „CET – 2” într-o nouă întreprindere.

 

Începând cu 1 aprilie 2015 a fost aprobată și este în proces de implementare organigrama nouă, care prevede optimizarea statelor de personal ale S.A. „CET-2”, cu redenumirea ulterioară în S.A. „Termoelectrica”. Totodată, la 15.04.2015 a fost semnat Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de îmbunătăţire a eficienţei sectorului de alimentare centralizată cu energie termică, care oferă credit de 40,5 milioane dolari SUA la condiții avantajoase.

 

La 20.02.2015 Parlamentul a ratificat Acordul între Republica Moldova și BERD în vederea realizării Proiectului de îmbunătățire a sistemului termoenergetic al municipiului Bălți (S.A. „CET-Nord”), în volum de 7 milioane euro.

modelul_costului