Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Programul de dobândire a cetățeniei prin investiție

Programul de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova prin investiție a fost elaborat de către Guvernul Republicii Moldova în parteneriat cu prestatorul de servicii – consorțiul compus din companiile Henley & Partners și Moldovan Investment Company.

 

Programul prevede acordarea cetățeniei Republicii Moldova contra unei contribuții economice definite către Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova (Fondul de Investiții Publice). În schimb și sub rezerva unor proceduri stricte de verificare a dosarului și a bunei reputații economice și financiare a solicitantului, acesta poate beneficia de cetățenia Republicii Moldova.

 

Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 786 din 4 octombrie 2017 cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiție, valoarea minimă a contribuției nerambursabile la Fondul de Investiții Publice, în cazul unui singur solicitant, constituie echivalentul a 100 mii de euro.

 

În cazul în care cererea de participare la Program este depusă de către un membru de familie în calitate de solicitant principal, se achită echivalentul a 100 mii de euro pentru solicitantul principal, precum și o sumă suplimentară de 15 mii de euro pentru fiecare membru adițional de familie eligibil al solicitantului principal (soț/soție, copii, părinți).

 

Programul de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova prin investiție este implementat de către Instituția Publică ”Agenția Servicii Publice” a Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 786 din 4 octombrie 2017 cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiție.

 

Informație detaliată despre concept, procesul de aplicare, procesul de acreditare a agenților, precum și orice altă informație utilă este disponibilă pe pagina oficială a Programului – www.cbi.gov.md.

 

 

Lista documente:

modelul_costului