Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.267 din 8 aprilie 2014

modelul_costului