Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii privind activitatea de reglementare tehnică nr. 420-XVI din 22.12.2006

modelul_costului