Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Proiectul Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

modelul_costului