Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Proiectului Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de Lege cu privire la energia electrică

modelul_costului