Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Recunoașterea laboratoarelor de încercări și a organismelor de evaluare a conformității în domeniul construcțiilor pe agenda MEI
02/16/2021 - 16:31

Secretarul de stat, al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Mihail Lupașcu a convocat o ședință cu conducătorii laboratoarelor de încercări acreditate în domeniul materialelor de construcții.

 

Agenda de discuții a vizat subiectului privind implementarea standardelor europene din domeniul materialelor de construcții de către laboratoare de încercări, capacitățile/posibilitățile tehnice ale acestora, precum și dificultățile întimpinate la implementarea standardelor europene.

 

Secretarul de stat a menționat în debutul ședinței că activitatea de certificare a materialelor de construcții este reglementată prin H.G. nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, care transpune parțial Regulamentul (UE) nr.305/2011,  reglementarea tehnică a intrat în vigoare la 05 august 2018, având o perioadă de tranziție până la 31 decembrie 2020 (4 ani și 4 luni).

 

Respectiv începând cu 1 ianuarie 2021 punerea în aplicare a Reglementării tehnice, prevede: efectuarea încercărilor în laboratoarele acreditate și recunoscute a materialelor de construcții în baza Listei de 444 standarde EN, armonizate la Reglementarea menționată, aprobate prin ordinul MEI, și evaluarea conformității a acestora de către Organismele de evaluare a conformității acreditate și recunoscute, în domeniul reglementat.

 

Conducătorii laboratoarelor de încercări și-au expus viziunile de perspectivă privind dezvoltarea și consolidarea capacităților tehnice pentru implementarea metodelor de încercări prevăzute de standarde europene, și au intervenit cu informații relevante la subiectul abordat.

Imagini: 
modelul_costului