Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Reforma de reglementare a activităţii de întreprinzător

Principalul document strategic in domeniul reglementarii activitatii de intreprinzator, elaborat de Ministerul Economiei este Strategia reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător 2013-2020.

 

Viziunea Strategiei este de a schimba filosofia efortului de reformă. Anterior, accentul major a fost pus pe dereglementare – eliminarea reglementărilor inutile și a cerințelor administrative excesive – care reliefa mai mult cantitatea decât calitatea reformelor. Acum este momentul de a se concentra asupra dezvoltării unui sistem de reglementare mai inteligent, determinat de criterii clare de competitivitate. Sistemul de reglementare prevăzut va reflecta principiile de “reglementare inteligentă”, caracterizat prin următoarele trăsături:

 

  • Reglementarea inteligentă generează beneficii sociale şi de mediu, totodată îmbunătăţind condiţiile pentru o economie competitivă şi inovatoare. Reglementarea trebuie să fie cât mai efectivă, dar niciodată mai complicată sau costisitoare decât trebuie să fie.
  • Reglementarea inteligentă este o reglementare mai receptivă, care se adaptează evoluţiilor ştiinţifice, tehnologice şi de pe pieţele globale în domeniul stopării sau prevenirii riscurilor şi facilitării inovaţiei. Aceasta stabileşte standarde de performanţă pentru reglementarea mediului de afaceri, în loc să prescrie procesele exacte, oferind flexibilitate pentru inovație.
  • Reglementarea inteligentă este o responsabilitate comună în care statul, cetăţenii şi sectorul privat au toţi de jucat un rol activ în transformarea sistemului în unul mai eficient.
  • Reglementarea inteligentă se caracterizează prin reguli clare de joc, care sunt pe deplin respectate.

 

O reformă de reglementare reușită reprezintă un proces continuu de constatare și evaluare a problemelor, de identificare a soluțiilor, precum și de revizuire a cadrului normativ. Procesul se extinde și la dezvoltarea capacităților instituționale și a stimulentelor pentru încurajarea implementării integrale, în practică, a modificărilor cadrului de reglementare, cu un impact pozitiv maxim asupra competitivității sectorului privat. În consecință, acțiunile întreprinse pentru a avansa cauza reformei de reglementare în Republica Moldova până în prezent avea atât un aspect juridic de reglementare – îmbunătățirea legislației, cât și o dimensiune instituțională și administrativă. Eforturile legislative în cadrul reformei până în prezent au încorporat principiile bunei reglementări. În această privință, se disting cele trei faze ale procesului de ghilotină. ”Ghilotina 1” a servit eliminării actelor de reglementare inutile ale autorităților administrației publice centrale și ale Guvernului. ”Ghilotina 2” a vizat legile, stabilind principiile bunei reglementări pentru progresul viitor în îmbunătățirea mediului de reglementare. Aceasta a mandatat procesul de analiză a impactului de reglementare (AIR), ca nucleu al unui sistem mai rațional în elaborarea reglementărilor. În cele din urmă, ”Ghilotina 2 +” a abordat “actele permisive” exact în aceeași manieră, în care ”Ghilotina 1” a tratat reglementările inutile.

modelul_costului