Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Reformele economice vor fi implementate cu suportul UE
05/07/2015 - 12:54

7 mai 2015, ChișinăuViceprim-ministrul, ministrul Economiei, Stephane Bride a avut, astăzi, o întrevedere cu Christian Danielsson, directorul general pentru politica de vecinătate și negocierile pentru extindere în cadrul Comisiei Europene (DG NEAR).

 

Oficialii au discutat despre asistența tehnică și financiară acordată de Uniunea Europeană țării noastre în cadrul Parteneriatului Estic pentru implementarea agendei de asociere, asigurarea stabilității și dezvoltării economice durabile.   

 

Stephane Bride și-a exprimat gratitudinea pentru sprijinul continuu oferit de Uniunea Europeană în cadrul cooperării bilaterale și multilaterale, menționând importanța vitală a suportului comunității europene pentru țara noastră în procesul de integrare europeană. În context, Stephane Bride a solicitat debursarea finanțărilor în cadrul Programului ENPARD, destinat creşterii competitivităţii produselor agricole, modernizării mediului rural şi obţinerii unui nivel mai înalt al marketingului în sectorul agroalimentar.

 

”Fără îndoială, printr-o cooperare strânsă în cadrul Parteneriatului Estic, Republica Moldova va putea atinge toate obiectivele stabilite în Acordul de Asociere, inclusiv pe componenta ZLSAC, care vor  conconduce la dezvoltarea economică a țării noastre și o asociere politică mai apropiată cu Uniunea Europeană”, a spus ministrul Economiei.

 

La rândul său, oficialul european a reconfirmat deschiderea și disponibilitatea autorităților de la Bruxelles de a acorda suportul necesar pentru implementarea Agendei de asociere, exprimând, totodată interesul pentru susținerea reformei administrației publice locale, Chișinăul urmând a elabora un document de viziune în acest sens.

 

Asistența financiară oferită de UE a fost sincronizată cu prioritățile și obiectivele stabilite în acordurile de cooperare dintre RM și UE, urmând a fi acordată în decursul anilor 2014-2020. Fondul de finanțare pentru Republica Moldova în cadrul Instrumentului European de Vecinătate (IEV) s-a majorat de la 40 de milioane € în 2007 la 131 milioane € în 2014, fiind destinat pentru implementarea reformelor în sectorul justiției, educație, dezvoltare economică și energie. De asemenea, au fost alocate linii bugetare suplimentare pentru investiții în infrastructură, dezvoltare regională, proiecte de cooperare transfrontalieră, stimulare economică în zonele rurale, suport pentru IMM-uri și societatea civilă. 

modelul_costului