Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Reglementarea activității de întreprinzător

Principalul document strategic în domeniul reglementării activității de întreprinzător, elaborat de Ministerul Economiei este Strategia reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător 2013-2020.

 

O reformă de reglementare reușită reprezintă un proces continuu de constatare și evaluare a problemelor, de identificare a soluțiilor, precum și de revizuire a cadrului normativ. De aceea, procesul include și dezvoltarea capacităților instituționale și a stimulentelor pentru încurajarea implementării integrale a modificărilor cadrului de reglementare pentru a avea un impact pozitiv maximal asupra competitivității sectorului privat. Acțiunile întreprinse în cadrul reformei de reglementare în Republica Moldova, până în prezent, aveau atât un aspect juridic de reglementare prin îmbunătățirea legislației, cât și o dimensiune instituțională și administrativă.

 

Astfel, reforma cadrului de reglementare a încorporat trei faze ale procesului de ghilotină. „Ghilotina 1” a servit pentru eliminarea actelor de reglementare inutile ale autorităților administrației publice centrale și ale Guvernului. „Ghilotina 2” a vizat legile, stabilind principiile bunei reglementări pentru progresul viitor în îmbunătățirea mediului de reglementare. Aceasta a instituit procesul de analiză a impactului de reglementare (AIR), ca nucleu al unui sistem mai rațional în elaborarea reglementărilor. „Ghilotina 2 +” a abordat „actele permisive” în aceeași manieră, în care „Ghilotina 1” a tratat reglementările inutile.

 

Listă de documente: 

 

1. Strategia reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător 2013-2020

 

2. Ghidul de aplicare al Modelului Costului Standard în Republica Moldova

 

Exerciții practice privind aplicarea Modelului Costului Standard:

Exercițiul 1

Exercițiul 2

Exercițiul 3

Exercițiul 4

modelul_costului