Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

SECURITATE CIBERNETICĂ

Documentul de bază ce prevede crearea și implementarea unui sistem de management al securităţii cibernetice a Republicii Moldova este Programul național de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020 (HG 811/2015). Programul are drept scop crearea unui sistem de management al securității cibernetice a Republicii Moldova prin securizarea serviciilor societăţi informaţionale, contribuind astfel la dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere, ceea ce, la rîndul său, va stimula creşterea gradului de competitivitate economică şi de coeziune socială, precum şi va asigura crearea de noi locuri de muncă.

Pentru implementarea Programului de securitate cibernetică a fost elaborată și aprobată Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică (HG 201/2017). Cerințele minime de securitate cibernetică se aplică Cancelariei de Stat, ministerelor și altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului. Ele se aplică sistemelor informatice, resurselor și sistemelor informaționale existențe deja, precum și celor aflate la etapa de elaborare, testare și implementare pentru a asigura un sistem adecvat de protecție a informațiilor.

Concepţia securităţii informaţionale, aprobată prin Legea nr. 299 din 21.12.2017, reprezintă un document de politici ce integrează domeniile centrale şi asociate spaţiului informaţional, oferă noţiuni, defineşte principiile de organizare la nivel de stat, societate şi persoană şi detaliază metodele juridice, tehnico-organizatorice, economice şi contrainformative, pentru asigurarea securităţii informaţionale a Republicii Moldova. În scopul realizării Concepției, a fost elaborată și aprobată Strategia securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019–2024 şi a Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia (HP 257/2018), scopul căreia este de a corela şi integra sistemic domeniile prioritare cu responsabilităţi şi competenţe de asigurare a securităţii informaţionale la nivel naţional.

 

Listă documente:

 

  1. Raport despre executarea în sem.I 2020 a Programului național de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020
  2. Programul național de securitate cibernetică a Republicii Moldova
  3. Cerințe minime obligatorii de securitate cibernetică
  4. Model de politică internă
  5. Concepţia securităţii informaţionale a RM
  6. Strategia securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019–2024

 

 

Actualizat la data de 29.09.2020

Publicat la data de 15.12.2017 

 
modelul_costului