Securitate energetică

Crearea unui complex energetic competitiv şi eficient care să asigure toţi consumatorii cu resurse energetice calitative, în mod accesibil şi fiabil au constituit principiile de bază care ghideaza politicile şi acţiunile Ministerului Economiei pe care elaboreaza şi implementeaza pe parcursul anilor. Obiectivele şi angajamentele stabilite în documentele strategice din sector ţintesc dezvoltarea şi promovarea unei politici energetice, bazate pe aplicarea principiilor ce ar asigura securitatea energetică a statului şi sporirea eficienţei energetice prin diversificarea surselor de energie şi utilizarea regenerabilelor.

 

Elaborarea noii Strategii energetice a Republicii Moldova pînă în anul 2030 a pus începutul unor direcţii strategice în contextul opţiunii de integrare a sistemului energetic al Republicii Moldova în piaţa europeană, dar şi trasînd priorităţile de dezvoltare a pieţei interne de energie. Obiectivele Strategiei sunt orientate spre crearea unui complex energetic mai eficient, competitiv şi sigur, care să asigure, în aceeaşi măsură, securitatea energetică a ţării, modernizarea infrastructurii energetice existente, îmbunătăţirea eficienţei energetice, utilizarea surselor regenerabile de energie şi integrarea pe piaţa energetică europeană.