Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Semnarea Acordul de grant dintre Republica Moldova, Banca Internaţională pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare

Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr şi managerul de ţară al Băncii Mondiale, Abdoulaye Seck, au semnat la 4 martie 2014 Acordul de grant dintre Republica Moldova, Banca Internaţională pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea pregătirii Proiectului de Ameliorare a Competitivităţii II (PAC II).
Valoarea totală a proiectului constituie 495,500 dolari SUA şi va fi finanţat din Fondul fiduciar programatic multi-donator pentru dezvoltarea capacităților în regiunea Europei și Asiei Centrale.
Proiectul conţine patru componente, acestea vizând consolidarea capacităţii Reformei Regulatorii, a competitivităţii IMM-urilor, instrumentelor fiscale, a capacităţilor de achiziţii publice şi management financiar.

Subscribe to Agenda