Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Siguranța în Internet

Dezvoltarea rapidă a Internetului şi altor tehnologii a dat naştere unui nou sector economic, precum şi unui flux nou şi rapid de informaţii, produse şi servicii digitale. Cu toate că această dezvoltare contribuie considerabil la creşterea economiei naţionale, ea are şi o latură negativă care se manifestă prin distribuirea conţinutului şi comportamentelor ilegale şi dăunătoare care sunt îndeosebi periculoase pentru cei mai vulnerabili dintre noi şi anume copii și adolescenți.

Copiii sunt din ce în ce mai expuși la pericolele spațiului digital, printr-o gamă tot mai mare de dispozitive și la o vârstă mai mică. Prin urmare, este necesară dezvoltarea conținutului și serviciilor speciale dedicate acestora.

Astfel, în scopul garantării siguranței online pentru copii și asigurării utilizării mai eficiente a Internetului de către aceștia, a fost elaborat și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.212 din 05.04.2017, Planul de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020.

Reieșind din problemele identificate, acțiunile din Plan sunt grupate pe următoarele obiective generale / domenii de intervenție:

  1. Reducerea conţinutului ilegal din Internet şi abordarea comportamentului cu impact negativ în mediul online.
  2. Promovarea unui mediu digital mai sigur pentru copii și adolescenți prin colaborarea tuturor părților implicate.
  3. Sensibilizarea şi informarea părților aflate în contact direct cu copii despre riscurile mediului online și recomandări privind navigarea în siguranță pe Internet.
  4. Elaborarea statisticilor și promovarea cercetărilor privind siguranţa online a copiilor şi adolescenților.

 

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.212 din 05.04.2017, Ministerul Economiei și Infrastructurii este responsabil de monitorizarea şi coordonarea procesului de realizare a Planului de acțiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020.

 

Listă documente:

  1. Raportul despre executarea în anul 2019 a Planului de acțiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020
  2. Hotărârea Guvernului nr.212 din 05.04.2017 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020;
  3. Planul de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020;
  4. Hotărâre cu privire la aprobarea Recomandărilor privind autoreglementarea serviciului de filtrare a conţinutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor prestat de către furnizorii de servicii de acces la Internet accesibile publicului.

 Link-uri utile:

 

https://siguronline.md

https://onlinesafety.info/#/home

https://contentfiltering.info

http://www.safeinternet.org

https://www.itu.int/en/cop/Pages/default.aspx

 

Data actualizarii 07.04.2020

 

 
modelul_costului