Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

SINTEZA AVIZELOR prezentată în Tabela de divergenţe la proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova”

modelul_costului