Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

SINTEZA AVIZELOR prezentată în Tabela de divergenţe la proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (alimentaţia publică)

modelul_costului