Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

SINTEZA AVIZELOR prezentată în Tabela de divergenţe la proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la organizarea şi funcţionarea pieţelor”

modelul_costului