Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Sinteza divergențelor la pr. HG “Pentru modificarea și completarea HG nr.77 din 25.01.13 privind reorganizarea ÎS “Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor”

modelul_costului