Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Sinteza divergențelor la proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Reglementării tehnice privind echipamentele sub presiune transportabile

modelul_costului