Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Sinteza la proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător

modelul_costului