Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Sinteza obiecțiilor la Ordinul ME cu privire la aprobarea Listei Standardelor armonizate la Reglementarea tehnică “Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”

modelul_costului