Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Sinteza obiecțiilor şi propunerilor la la proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție ale rețelelor de gaze naturale

modelul_costului