Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Sinteza obiecțiilor şi propunerilor la pr. HG ”Cu privire la inițierea negocierilor asupra Protocolului de modificare parțială a Acordului de cooperare între GR Moldova și GR Lituania în domeniul standardizării, metrologiei și evaluării conformității

modelul_costului