Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

modelul_costului