Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Sinteza obiecțiilor şi propunerilor la proiectul HG p-u aprobarea RGML referitor la modul de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare şi p-u efectuarea măsurărilor în domenii de interes public

modelul_costului