Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la abrogarea unor Hotărâri de Guvern (în continuare – proiectul HG)

modelul_costului