Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificările și completările ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului

modelul_costului