Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 420/2006 privind activitatea de reglementare tehnică

modelul_costului