Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Sinteza obiecţiilor şi propunerilor la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru completarea unor acte legislative (în continuare – proiectul HG)

modelul_costului