Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Sinteza obiecţiilor şi propunerilor la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor

modelul_costului