Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 964 din 9 august 2016

modelul_costului