Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Naţional de Metrologie și a componenţei acestuia

modelul_costului