Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Sinteza obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului

modelul_costului