Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

SINTEZA obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor la proiectul Hotărării Guvernului cu privire la reorganizarea unor persoane juridice

modelul_costului