Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

SINTEZA obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor la proiectul ordinului MEI Regulamentul general de metrologie legală RGML 02:2018 ”Condiţii pentru înregistrarea persoanelor fizice sau juridice care activează în domeniul metrologiei legale”

modelul_costului