Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Sinteza obiecțiilor și și propunerilor la proiectul normei de metrologie legală NML 2-15:2018 „Aparate de cântărit cu funcționare neautomată. Procedura de verificare metrologică”

modelul_costului