Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Sinteza obiecțiilor și și propunerilor la proiectul normei de metrologie legală NML 3-12:2018 „Dispozitive de conversie a volumului. Procedura de verificare metrologică”

modelul_costului