Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Sinteza obiecțiilor și și propunerilor la proiectul Normei de Metrologie Legală NML 8-08:2018 „Contoare de energie electrică. Procedura de verificare metrologică”

modelul_costului